Publications & Works

Articles Published in Other Journals

XIX.Yüzyılda Batıyla İlişkilerde Osmanlı Şehbenderlikleri

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.41, no.2, pp.127-144, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bir Osmanlıcılık Örneği Olarak Sava Paşa 1832 1904

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.11, pp.147-184, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Hariciye Nazırları 1836 1922

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SOBBİAD, no.35, pp.168-205, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Hariciyesinde Yaklaşık Kırk Yıl Mahmud Esad Paşa 1837 1895

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.5, pp.29-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı İmparatorluğu nda Hariciye Nezareti nin Kuruluşu ve Dış Politikanın Kurumsallaşması

TARIH INCELEMELERI DERGISI, vol.29, no.1, pp.59-85, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Bir Asker Diplomatın Portresi: Hüseyin Hüsnü Paşa (1839-1916)

Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı-I, ”Karlofça’xxdan Mudanya’xxya Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi”, Turkey, 21 - 22 June 2019

Diyarbakır Mebusu Piriçcizade Arif Efendi (1853-1909)

Uluslararası Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.47

Books & Book Chapters

Modernleşen Osmanlı Bürokrasisinde Gayrimüslimlerin İstihdamı: Ermeni Nazırlar

in: Osmanlı Modernleşmesi, Reform Çağında Çözüm Arayışları, Ahmet Dönmez, Editor, Kİtapyayınevi, İstanbul, pp.285-352, 2019