General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilişim Yönetimi

Metrics

Publication

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

15

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1