Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Kurumsal Kaynak Planlama Entegrasyonu

  • Undergraduate Grafik ve Oyun Tasarımı

  • Undergraduate Grafik ve Oyun Tasarımı

  • Undergraduate İş Süreçleri Analizi ve Programlaması

  • Undergraduate İş Süreçleri Analizi ve Programlaması

  • Undergraduate Grafik Tasarımı ve Animasyon