Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beaver tail liver

ABDOMINAL RADIOLOGY, cilt.43, ss.1851-1852, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An MRI study of age-related changes in the dimensions related temporal lobe

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.7, ss.515-522, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Confirming the brain death diagnosis using brain CT angiography: experience in Tokat State Hospital

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.7, ss.1747-1751, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multidetector CT findings of an extraordinary fenestration of the internal jugular vein

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.18, ss.164-166, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary Malignant Melanoma of the Nasal Cavity

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Elongated Styloid Process Associated With Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.22, ss.2132-2134, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Orbital Involvement in Cherubism: Computed Tomographic and Three-Dimensional Imaging Findings: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1078-1083, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Transcatheter coil embolization of profunda femoris artery branch pseudoaneurysms in two cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, ss.135-138, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Radiological findings in massive inguinoscrotal bladder herniation: Scientific letter

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.28, ss.223-226, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computed tomography findings in monostotic fibrous dysplasia of the temporal bone: A report of two cases

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.27, ss.923-927, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intermuscular hydatid cyst in a 4-year-old child: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.42, ss.1946-1948, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diffuse cerebrovascular air embolism on CT secondary to cardiopulmonary resuscitation

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.13, ss.319-321, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rare vascular malformation of the scalp : Sinus pericranii

Cumhuriyet Medical Journal, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crossed Cerebellar Diaschisis

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.24, ss.180-181, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Rare Case of Vesicourachal Diverticulum with Calculus in a 24-Year-Old Man

POLISH JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.81, ss.301-302, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abdominal Wall Endometriosis: MR Imaging Findings

ESR( European society of Radiology) 2018, 28 Şubat - 04 Mart 2018

ÇKBT ile tanı konulmuş 28 laringoselli olgunun retrospektif analizi

TNRD 27.YIL YILLIK TOPANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2018

Pediatrik serebral venöz sinüs tromboz BT ve MR bulguları

TNRD 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2018

KADIN GENİTAL SİSTEM KİTLELERİNİN MR SPEKTROSKOPİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel ToplantısıTMRD 2017, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017