Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1994 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Böl.

Verdiği Dersler

 • Lisans Sistematik Kelam - II

 • Doktora Kelamın Metodolojik Sorunlari

 • Doktora Mukayeseli Kalem Metinleri - II

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Kelam

 • Lisans Temel Dini Bilgiler - I (İman)

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Sistematik Kelam

 • Doktora Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Sistematik Kelam - II

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Sistematik Kelam - II

 • Yüksek Lisans Kelamın Gelişim Süreci

 • Yüksek Lisans Akıl-Nakil İlişkisi

 • Yüksek Lisans Klasik Kelam Metinleri

 • Lisans Sistematik Kelam - I

 • Doktora Maturidi Kelam Literatürü

 • Yüksek Lisans Kelamın Gelişim Süreci

 • Lisans Sistematik Kelam - I

 • Lisans Kelam Tarihi

 • Yüksek Lisans Klasik Kelam Problemleri

 • Doktora Eşari Kelam Literatürü

 • Lisans Kelam Tarihi

 • Yüksek Lisans Kelam Metinleri Yorumu

 • Lisans Sistematik Kelam - II

 • Yüksek Lisans Çağdaş Kelam Problemleri -I

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Kelam Tarihi

 • Lisans Kelam

 • Lisans Kelam Okulları

 • Lisans Günümüz Kelam Problemleri

 • Lisans Sistematik Kelam - II

 • Yüksek Lisans Çağdaş Kelamda Yenilik Hareketleri

 • Lisans Günümüz Kelam Problemleri

 • Lisans Günümüz Kelam Problemleri

 • Lisans Türk Kelamcıları

 • Lisans Türk Kelamcıları

 • Lisans Sistematik Kelam - I

 • Lisans Günümüz Kelam Problemleri

 • Lisans Sistematik Kelam - I

 • Lisans Günümüz Kelam Problemleri

 • Lisans Temel Dini Bilgiler - I (İman)

 • Lisans Temel Dini Bilgiler - I

 • Lisans Kelam

 • Lisans Kelam Tarihi

 • Lisans Kelam

 • Yüksek Lisans Rasyonel Teoloji

 • Lisans Temel Dini Bilgiler - I

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma

 • Lisans İslam Dini Esasları - I (İnanç)

 • Lisans İslam Dini Esasları - I (İnanç)

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Lisans Kelam Ekolleri

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma - I

 • Ön Lisans Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Ön Lisans Bilgisayara Giriş