Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Predicting Life Satisfaction: Self-Efficacy and Cynical Attitudes

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.16, pp.321-337, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YAŞAM DOYUMLARINA ETKİSİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.2, pp.397-412, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adaptation of a Muslim Spiritual Attachment Scale (God attachment) for Turkish Muslims: a validity and reliability study

Mental Health, Religion and Culture, vol.22, pp.645-659, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDET VE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.217-234, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TANRIYA BAĞLANMA BİÇİMLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE YORDANMASI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.44, no.1, pp.79-98, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN YATIRIM MODELİÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.56, pp.270-289, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞE YATIRIM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.67, pp.468-482, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖLÜM KAYGISI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Turkish Studies, vol.12, no.13, pp.659-676, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.50, pp.362-370, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINING THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, RELIGIOUS WORLDVIEWS AND SELF-CONFIDENCE ON FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, no.20, pp.35-54, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOK BOYUTLU ÖLÜM FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.49, pp.268-275, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEĞER TEMELLİ LİDERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.378-388, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE MEASUREMENT OF PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS BY THE HEXACO

BILIMNAME, vol.34, no.2, pp.443-463, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bilimname: Düşünce Platformu, vol.3, no.32, pp.83-108, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE LİDERLİK YÖNELİMLERİ İLE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.495-508, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.2502-2509, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

AİLE LİDERLİK YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (ALYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.1037-1048, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF MORTALITY SALIENCE ON PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, vol.10, no.2, pp.44-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.17, pp.403-415, 2015 (Other Refereed National Journals)

TERÖR YÖNETİMİ KURAMI: DEHŞET YÖNETİMİ KURAMI

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.161-174, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

AİLE LİDERLİĞİ

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.18, pp.185-197, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADINLARIN YÜKSEK POZİSYONLARA GELEMEME NEDENLERİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.7, pp.202-215, 2014 (Other Refereed National Journals)

KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kayseri İli Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.2, pp.175-191, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÜME YÖNELİK TUTUMLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 10 May 2020

BANKA ÇALIŞANLARININ ADİL DÜNYA İNANÇLARININ TERÖR (DEHŞET) YÖNETİMİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

II. International Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 30 January - 02 February 2019

TANRI’YA BAĞLANMA SÜRECİNDE ANNE-BABAYLA KURULAN BAĞLANMA BİÇİMİNİN ÖNEMİ

GAP Zirvesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.41

TANRI’YA BAĞLANMA BİÇİMLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Al-Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.282

ATTACHMENT TO GOD: ADAPTATION OF MUSLIM SPIRITUAL ATTACHMENT SCALE TO TURKISH

Al-Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.274

BENLİK SAYGISI, DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİ VE HAYATIN AMACININ ÖLÜM KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.402

İŞE YATIRIM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

II. International Academic Research Congress, Alanya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.841

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HEXACO İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.942

NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLAR VE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.340-341

EXAMINING THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, RELIGIOUS WORLDVIEWS AND SELF-CONFIDENCE ON FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

KADINLARIN YÜKSEK POZİSYONLARA GELEMEME NEDENLERİ

II. Orta Anadolu Toplum ve Aile Çalıştayı, Turkey, 01 February 2014

Books & Book Chapters

Sistemi Meşrulaştırma Kuramı

in: Sosyal Psikoloji Kuramları I, Bulut, M. B., Editor, Nobel, Ankara, pp.215-234, 2021

İlişkilerinden Doyum Almayan Bireyler İlişkilerini Neden Sürdürürler?

in: Ezeli Bir Gizem: Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni, Bulut Meryem Berrin, Editor, Nobel, Ankara, pp.279-300, 2021

Kanser: Psikolojik Bir Bakış

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı , Ankara, pp.217-250, 2020

Ölüm: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım.

in: Ölüm ve İntihar: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım , Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.143-172, 2020

Korona Virüs (COVID-19) salgını: Sosyal Psikoloji kuramları açısından bir değerlendirme.

in: , Z. Gölen ve S. Özer, Editor, Ivpe Cetinje, Chachak, pp.293-305, 2020

Terror Management Theory: Studies Conducted in Turkey

in: Niche Approaches in A Changing World, Rana Özyurt Kaptanoğlu, Editor, İKSAD, Ankara, pp.223-264, 2020

Türkiye’de Yapılan Kadın Cinayetleri Çalışmaları

in: Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri , Meral Öztürk,Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.313-342, 2019

Other Publications