Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YAŞAM DOYUMLARINA ETKİSİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.24, ss.397-412, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adaptation of a Muslim Spiritual Attachment Scale (God attachment) for Turkish Muslims: a validity and reliability study

Mental Health, Religion and Culture, cilt.22, ss.645-659, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDET VE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Turkish Studies, cilt.13, ss.217-234, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TANRIYA BAĞLANMA BİÇİMLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE YORDANMASI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.44, ss.79-98, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN YATIRIM MODELİÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.270-289, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞE YATIRIM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.468-482, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖLÜM KAYGISI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Turkish Studies, cilt.12, ss.659-676, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.362-370, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINING THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, RELIGIOUS WORLDVIEWS AND SELF-CONFIDENCE ON FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, ss.35-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOK BOYUTLU ÖLÜM FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.268-275, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEĞER TEMELLİ LİDERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.378-388, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE MEASUREMENT OF PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS BY THE HEXACO

BILIMNAME, cilt.34, ss.443-463, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bilimname: Düşünce Platformu, cilt.3, ss.83-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE LİDERLİK YÖNELİMLERİ İLE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.495-508, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.2502-2509, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİLE LİDERLİK YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (ALYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1037-1048, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF MORTALITY SALIENCE ON PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, cilt.10, ss.44-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.403-415, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TERÖR YÖNETİMİ KURAMI: DEHŞET YÖNETİMİ KURAMI

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.161-174, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AİLE LİDERLİĞİ

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.185-197, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ

Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.611-620, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADINLARIN YÜKSEK POZİSYONLARA GELEMEME NEDENLERİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.202-215, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kayseri İli Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.33, ss.175-191, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÜME YÖNELİK TUTUMLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Türkiye, 10 Mayıs 2020

BANKA ÇALIŞANLARININ ADİL DÜNYA İNANÇLARININ TERÖR (DEHŞET) YÖNETİMİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

II. International Social Sciences Congress, Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2019

TANRI’YA BAĞLANMA SÜRECİNDE ANNE-BABAYLA KURULAN BAĞLANMA BİÇİMİNİN ÖNEMİ

GAP Zirvesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.41

BEŞ FAKTÖR MODELİ’NE GÖRE KİŞİLİĞİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇÜLMESİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

GAP Zirvesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 Mayıs - 04 Haziran 2018, ss.42

TANRI’YA BAĞLANMA BİÇİMLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Al-Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.282

ATTACHMENT TO GOD: ADAPTATION OF MUSLIM SPIRITUAL ATTACHMENT SCALE TO TURKISH

Al-Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.274

BENLİK SAYGISI, DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİ VE HAYATIN AMACININ ÖLÜM KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.402

İŞE YATIRIM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

II. International Academic Research Congress, Alanya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.841

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HEXACO İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.942

NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLAR VE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.340-341

EXAMINING THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, RELIGIOUS WORLDVIEWS AND SELF-CONFIDENCE ON FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016

KADINLARIN YÜKSEK POZİSYONLARA GELEMEME NEDENLERİ

II. Orta Anadolu Toplum ve Aile Çalıştayı, Türkiye, 01 Şubat 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanser: Psikolojik Bir Bakış

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Erdem Sarıkaya, Editör, Gece Kitaplığı , Ankara, ss.217-250, 2020

Ölüm: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım.

Ölüm ve İntihar: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım , Meryem Berrin Bulut, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.143-172, 2020

Korona Virüs (COVID-19) salgını: Sosyal Psikoloji kuramları açısından bir değerlendirme.

İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar , Z. Gölen ve S. Özer, Editör, Ivpe Cetinje, Chachak, ss.293-305, 2020

Terror Management Theory: Studies Conducted in Turkey

Niche Approaches in A Changing World, Rana Özyurt Kaptanoğlu, Editör, İKSAD, Ankara, ss.223-264, 2020

Türkiye’de Yapılan Kadın Cinayetleri Çalışmaları

Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri , Meral Öztürk,Meryem Berrin Bulut, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.313-342, 2019

Diğer Yayınlar

Beden ve Toplum

Diğer, ss.1-306, 2020 Creative Commons License

Sosyal Psikoloji

Diğer, ss.590-609, 2015 Creative Commons License