General Information

Institutional Information

Unit
Edebiyat Fakültesi
Department
Sosyal Hizmet Bölümü
Program
Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı