General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Toplumsal Gelişme Ve Sosyal Politika Anabilim Dalı
Research Areas: Social Work, Sociology, Behavioural Sciences, Security Sciences, Criminal Research

Metrics

Publication

81

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

16

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. M. Burak Gönültaş

 

2006-2015 yılları arasında Adana, İstanbul ve Sivas şehirlerinde çocuk suçluluğu, istismarı ve cinayet suçlarında suç soruşturmacısı olarak görev aldı. Ayrıca çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik projeleri yürüttü.

 
2007-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda yapmış olduğu yüksek lisans eğitimini çocuk suçluluğu üzerine hazırladığı araştırması ile tamamladı. 2013 yılında ise cinsel istismar ve cinsel istismarcılar üzerine hazırladığı tez çalışması ardından  İstanbul Üniversitesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. Doktorasını bitirdiği sene itibarı ile emniyet teşkilatı tarihinin doktora ünvanlı en genç personeli oldu.

 
2015 yılı itibarı ile Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. O tarihten beri adli sosyal hizmet, çocuk suçluluğu, çocuk istismarı ve ihmali gibi dersleri yürüttü ve idari görevler üstlendi.

 
M. Burak Gönültaş, 2016 yılında Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü gözetiminde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından oluşturulan “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”nü, çocuk kaçırma vakalarına yönelik bütüncül yaklaşım konulu projesi ile layık görüldü ve Dr. Şebnem Özdemir ile bu ödülü alan ilk akademisyenler arasına girdi.

 
Akademik sürecinde üç adet geçerliği ve güvenirliği test edilmiş ve hali hazırda kullanılan üç ölçeğin geliştirilmesine katkıda bulundu. "Cinsel İstismar Girdabı" isimli önerdiği teorik çerçevesi kriminoloji alanının saygın dergilerinden International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology dergisinden kabul aldı. 

 

Cinsel istismar girdabı, cinsel istismar vakalarında, mağdurun savunmasızlıkları ile istismarcıların savunmasızlaştırıcı davranışlarının belli bir mekan ve zamanda bir araya geldiğinde (arttırıcı bir etki ile) bir “savunmasızlık durumu”na dönüştüğünü önermektedir.  Bu teorik açıklamaya göre, bu durum aynen bir girdaba kapılmak gibidir ve çocuğu faile fiziksel olarak en yakın hale getirir. Bu teori, cinsel istismar, çocuk kaçırma vakaları gibi mağduriyetleri mağdur-fail etkileşimi bağlamında açıklamaya çalışmıştır. Yani cinsel istismar araştırmalarında fail, mağdur, zaman ve mekan dinamiklerini bir arada ele almadan yapılacak açıklamaların eksik kalacağını iddia etmektedir.


Akademik hayatında çoğunlukla çocuk suçluluğu, çocuk istismarı ve cinsel istismar, adli sosyal bilimler ve suçlu profili konularında çeşitli dergi ve kitaplarda yayınları mevcuttur.