Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2011 Doç.Dr.

 • 2001 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

 • 1998 - 2001 Araştırma Görevlisi

 • 1989 - 1997 Okutman

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2013 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

 • 2001 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

 • 2013 - 2016 Dekan

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2011 - 2014 Enstitü Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2007 - 2009 Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2003 - 2004 Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans mesleki ingilizce okuma ve çeviri

 • Doktora MÜZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA DİSİPLİNLERARASI KONU YÖNELİMLERİ

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi - 3

 • Lisans Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) - II

 • Lisans Eğitim Müziği Besteleme

 • Lisans Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması

 • Lisans Geleneksel Türk Sanat Müziği

 • Lisans Bireysel Çalgı - IV

 • Lisans Bireysel Çalgı ve Öğretimi

 • Lisans Bireysel Çalgı - VII

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi - II

 • Lisans Bireysel Çalgı - VI

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Ön Lisans Müzik

 • Lisans Bireysel Çalgı - V

 • Ön Lisans Müzik

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Müzik Eğitimi - II

 • Lisans Türk Müziği Çok Seslendirme

 • Lisans Bireysel Çalgı - III

 • Lisans Müzik Eğitimi - II

 • Lisans Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Lisans Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) - I

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) - III

 • Lisans Müzik Öğretimi

 • Lisans Müzik Eğitimi - I

 • Yüksek Lisans Müzik Eğitiminde Araştırma Teknikleri

 • Yüksek Lisans Müzik Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Müzik Eğitimi - I

 • Yüksek Lisans Müzik Yazıları ve Eleştirileri I

 • Yüksek Lisans Müzikolojide Disiplinler Arası Araştırma Konuları II

 • Lisans Bireysel Çalgı - II

 • Yüksek Lisans Müzik Eğitiminde Araştırma ve Konu Yönelimleri - I

 • Yüksek Lisans Müzikolojide Disiplinlerarası Araştırma Konuları - I

 • Lisans Dini Musiki

 • Yüksek Lisans Müzik Eğitiminde Araştırma ve Konu Yönelimleri - II

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Bireysel Çalgı - I

 • Lisans Türk Müziğine Giriş - II

 • Yüksek Lisans Türk Müziği Uygulamaları-I

 • Lisans Türk Müziği - II

 • Lisans Türk Müziği - II

 • Lisans Türk Müziğine Giriş - I

 • Lisans Türk Müziği - I

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Müzik Teknolojisi Bitirme Projesi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Türk Müziği - II

 • Lisans Türk Müziği - I

 • Lisans Müzik Bil. Bitirme Çalışması

 • Lisans Türk Müziği - II

 • Lisans Eğitim Müziği Dağarı

 • Lisans Türk Müziği - I

 • Yüksek Lisans Çalgı Eğitiminde Geleneksel Müziklerin Kullanımı

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Müzik Öğretimi

 • Lisans Trafik ve İlkyardım

 • Yüksek Lisans Eğitim Müziği Besteciliğinde Makamların Kullanımı - II

 • Lisans Müzik

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Lisans Piyano - VI

 • Lisans Piyano - V

 • Lisans Sanat Kültürü ve Eğitim

 • Lisans Müzik Öğretimi

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Piyano - VII

 • Lisans Anadal Eğitimi II

 • Lisans Müzik (Seçmeli)

 • Lisans Genel Müzik Tarihi

 • Lisans Türk Sanat Müziği

 • Lisans Müzik (Seçmeli)

 • Lisans Müziksel İşitme Okuma Yazma - II

 • Lisans Piyano - IV

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi VI

 • Lisans Anadal Eğitimi I

 • Lisans Çalgı Bakım Onarım Bilgisi

 • Lisans Müzik (Seçmeli Ders)

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi VIII

 • Lisans Elektronik Org Eğitimi

 • Lisans Müziksel İşitme Okuma Yazma - IV

 • Lisans Piyano VI

 • Lisans Piyano - II

 • Lisans Müzik II

 • Lisans Müziksel İşitme Okuma Yazma - III

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi VII

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi IV

 • Lisans Müzik Öğretimi - II

 • Lisans Müzik II

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi II

 • Lisans Müziksel İşitme Okuma Yazma - I

 • Lisans Elektronik Org Eğitimi

 • Lisans Eşlik Çalma

 • Lisans Orkestra/Oda Müziği - I

 • Lisans Müziksel İşitme Okuma Yazma - V

 • Lisans Müzik I

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi V

 • Lisans Müzik Kültürü

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi III

 • Lisans Müzik Öğretimi - I

 • Lisans Okul Çalgıları II

 • Lisans Okul Çalgıları I

 • Lisans Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi II

 • Lisans Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi III

 • Lisans Bireysel Çalgı Eğitimi I

 • Lisans Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi I

 • Lisans Piyano I

 • Lisans Bireysel Ses Eğitimi I

Yönetilen Tezler

Eğitim Altyapısı Bilgileri

 • Eylül 2013 müzik eğitimi binası ses yalıtımı projesi

  Laboratuvar

  Bulut M. H.