Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

  • 2014 - 2020 Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Rekombinat DNA Teknolojisi ile Üretilen İlaçlar

  • Lisans Araştırma Projesi Uygulama Dersi I