Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Manzum Hilyeler

İslamda Hilye Geleneği Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 4 - 06 May 2018

Kıbrıslı Kenzî nin Elif nâmeleri

Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 16 May 2014, pp.231-242

Divan Edebiyatında Noktasız Harflerle Metin Oluşturma Geleneği ve Ni metî nin Noktasız Harflerle Yazdığı Mensur İki Mektubu

Uluslararası Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Sempozyumu, Ordu, Turkey, 10 - 12 May 2012, vol.2, pp.164-184

Senîh i Mevlevî nin Vak a i Kerbelânın Mukaddimesi Adlı Risâlesi

Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Çeşitli Yönleriyle Kerbela, 20 - 22 May 2010, vol.2, pp.161-201

Books & Book Chapters

Fütûhî (Hüsâm) Divanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2023

Manzum Hilyelerde Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

in: Klasik Türk Edebiyatında Ehl-i Beyt, Necmiye Özbek Arslan Fazile Eren Kaya, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.301-316, 2023

Abdülmecîd Sivasînin Mensur Hilyesi: Şerh-i Hilye-i Resûl

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.259-271, 2019

Asım’xxın Nazire Mecmuası

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018 Creative Commons License

Esat İleri ve Türk Dilinde Kinâyât

in: Burhan Paçacıoğlu Armağanı, , Editor, Esform Ofset Matbaacılık, Sivas, pp.183-200, 2013

Eskişehir'de Bir Dönemin Aynası Hakikat Gazetesi (1911-1912) Çevrimyazı

in: Eskişehir’xxde Bir Dönemin Aynası Hakikat Gazetesi (1911-1912) ÇevrimYazı, Ali Şükrü Çoruk, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.169-188, 2013

Fatîn Divanı

Kitabevi, İstanbul, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, pp., 2020

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/?sayfa=arama, pp., 2015

Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü

http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fevzi-mehmed-mdbir, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, pp., 2014

Metrics

Publication

44

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

7

Open Access

1