Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sanat Uygulamalarına Dayalı Psiko-Eğitim Programının Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi/ The Effect of Psycho-Education Program Based Art Practices on Resilience

9th International Congress on Psychological Counseling and Guidance in Higher Education / IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 November 2019

Psikolojik Sağlamlığı Artırmaya Yönelik Sanat Uygulamalarına Dayalı Psiko-EğitimProgramı ve Uygulamadan Vaka Örnekleri/ Psycho-Education Program Based on ArtPractices for Increasing Psychological Soundness and Case Samples from Practice

9th International Congress on Psychological Counseling and Guidance in Higher Education / IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 November 2019