Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

EVALUATION OF THE PREFERENCES OF HEALTH SERVICE USAGE

4.Uluslararası Sağlık Bilimlri ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019

Evalution of Health Management Students’ Unemployment Anxiety Level: A Research at Sivas Cumhuriyet University

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019