Education Information

Education Information

  • 2012 - 2022 Doctorate

    Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

  • 2004 - 2008 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey