Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güven Faktörünün Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

Invitation to Explanation in Tax Law

The Seventh International Conference in Economics, 23 - 25 Ocak 2018

Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi

InternationalConference on Scientific Cooperation forthe Future in the Economics andAdministrative Sciences, 6 - 08 Eylül 2017

Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi

2nd International Conference on Scientific Cooperation for Future in Economics and Administrative Sciences, Thessaloniki, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2017, ss.152-158

Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası Ticaret Üzerinden Alınan VergilerinKarşılaştırmalı Analizi

2nd International Conference on Scientific Cooperation for Future in Economics and Administrative Sciences, selanik, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2017, ss.188-194

Yenilebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği

III. International Multidiscipilinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, cilt.1, ss.224-232

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, cilt.1, ss.224-232

Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Are a Means? or Aim? Alternative Methods

17th Conference of the Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES), Venice, İtalya, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.5, ss.267-280 identifier

Türkiye nin 2023 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedeflerinin İşsizliğe Etkisi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Türk Vergi Sisteminde Çifte Vergilendirmeye İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 - 29 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Taxes in the Prevention of EnvironmentalPollution Are a Means? or Aim? AlternativeMethods

Country Experiences in Economic Development,Management and Entrepreneurship, Eurasian Studies in Business and Economics 5, Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Editör, Springer International Publishing AG, Cham, ss.267-280, 2017