Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Üsküp vakıfları -bir sosyal tarih incelemesi-

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2008 Postgraduate

  Osmanlı aile araştırmaları bakımından Adana ve Çankırı şer’xxiyye sicillerinin karşılaştırmalı incelemesi (1215-1296/1800-1876)