Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OSMANLI’DA TAŞRA’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA BİR ÖRNEK:TEREKELER IŞIĞINDA XIX. YÜZYILIN BAŞLARINDA ÇANKIRI

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.44, no.1, pp.83-100, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bir Balkan Şehri Olan Ohri de XVII XVIII Yüzyıl Vakıf Sosyal Hayat İlişkisine Dair Birkaç Örnek

Yeni Türkiye, vol.2, no.67, pp.1927-1932, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XVII. Yüzyılda Sivas’xxta Kurulan Vakıflara Genel Bir bakış

Uluslararası Sempozyum, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.1, pp.391-400

OSMANLI DÖNEMİNDE ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAMA BİR ÖRNEK XVI YÜZYIL MARDİN DE SOSYAL HAYAT

Ulusal Malatya Sempozyumları II SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE KENTLİLİK, 29-30 NİSAN 2011, MALATYA, Malatya, Turkey, 29 - 30 April 2011, vol.2

Osmanlı Kadı Sicillerinde Tereke Kayıtları

1. Sosyal Bilimler Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2009., Diyarbakır, Turkey, 23 - 24 May 2009