Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dynamic Economic Dispatch with Valve Point Effect by Using GA

CEIT 2018(6th International Conference on Control Engineering Inform, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018