General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Sayısal Yöntemler

Metrics

Publication

17

Thesis Advisory

26
UN Sustainable Development Goals