Education Information

Education Information

 • 2002 - 2006 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Belağatta Talebi İnşa (dilek bildiren anlatımlar)

  Selçuk Üniversitesi

 • 1999 Postgraduate

  "Hemze" ve "Hel" istifham edatlarının Kur`an-ı Kerim'de nahiv ve belagat açısından kullanımı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic