Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temel Arapça Öğretimindeki Zorlukları Çözmede Bir Öneri Olarak Beş Kalıp Modeli

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.14-37, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)