Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Taş dolgu dalgakıranların bulanık-rassal güvenirlik analizi

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28 Ekim, İzmir, İzmir, Turkey, 28 October 2007

Sivas bölgesi ambulans yerleşim modelinin sezgisel yöntemlerle optimizasyonu

4. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi/Sergisi, 23-25 Mayıs, Ankara., Ankara, Turkey, 25 May 2007

Economic analysis of ports by artificial intelligence

Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Turkey, 09 September 2005 identifier

Taş dolgu dalgakıranların genetik algoritma ile güvenirlik analizi

Türkiye İnşaat Mühendisliği, XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 17 April 2004

Marine litter assessment for Antalya beaches

Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Medcoast, Ravenna, Italy, 11 October 2003

Taş dolgu dalgakıranların yapay sinir ağları ile tasarımı

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 03 November 2001

Baraj işletme çalışmalarında kar örtüsü modellerinin kullanımı

Su Mühendisliği Problemleri Semineri (V), Fethiye, Turkey, 23 September 1998

Kar kuvvetlerinin yapılar üzerindeki etkileri

Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyomu, Ankara, Turkey, 09 October 1997

Zemin kar yükünün istatistiksel yöntemlerle tahmini

Ulusal Su Kaynaklarımız Sempozyomu, İstanbul, Turkey, 24 September 1997

Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi

IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May 1996