Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ:NADİR BİR DİSFAJİ NEDENİ

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Parsiyel Trizomi 9 Sendromunda Odyolojik Bulgular: Olgu Sunumu

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Karatis Endarterektomi Sonrası Disfaji

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018