General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon Ad

Metrics

Publication

19

Project

1

Thesis Advisory

21
UN Sustainable Development Goals