Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2016 - 2017 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2014 - 2016 Associate Professor

  Batman University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 2011 - 2014 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1995 - 2011 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1988 - 1995 Research Assistant

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2014 - 2016 Head of Department

  Batman Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2009 - 2014 Director of The Institution

  Munzur Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2009 - 2012 Head of Department

  Munzur Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2009 - 2012 Vice Dean

  Munzur Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2001 - 2004 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1996 - 2003 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1997 - 1998 Assistant Director of Vocational School

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu

Courses

 • Postgraduate İşletmelerde Fonksiyonel Analiz

 • Doctorate Örgütsel Sağlık

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Postgraduate Örgütlerde Psiko-Sosyal Yapı

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Doctorate İşletme Doktora Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Yönetim Ve Halkla İlişkiler

 • Undergraduate Yönetim Ve Halkla İlişkiler

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Undergraduate Yönetim Ve Organizasyon

 • Undergraduate Basın İşletmeciliği

 • Undergraduate Yönetim Ve Organizasyon

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

 • Undergraduate Basın İşletmeciliği

 • Doctorate Örgüt Geliştirme

 • Postgraduate İşletme Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

 • Postgraduate Örgütlerde Psiko-Sosyal Yapı

 • Postgraduate İşletmelerde Fonksiyonel Analiz

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Yönetim Kültürü

 • Doctorate Yönetim Danışmanlığı

 • Postgraduate Yönetim Kültürü

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Doctorate Örgüt Geliştirme

 • Postgraduate Türkiye^de Yönetim Kültürü

 • Doctorate Doktora Seminer Dersi

 • Undergraduate YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 • Postgraduate Örgütlerde Psiko-sosyal Yapı

 • Undergraduate DAVRANIŞ BİLİMLERİ

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Bilimi - II

 • Undergraduate İşletme Bilimi - II

 • Undergraduate İşletme Bilimi - II

 • Undergraduate Yönetim Ve Organizasyon

 • Undergraduate İşletme Bilimi - II

 • Undergraduate Yönetim Ve Organizasyon

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Undergraduate İşletme Bilimi - I

 • Undergraduate İşletme Bilimi - I

 • Undergraduate İşletme Bilimi - I

 • Undergraduate İşletme Bilimi - I

 • Undergraduate İşletme Politikası

 • Associate Degree İşletme Yönetimi

 • Associate Degree İşletme Yönetimi

 • Associate Degree İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Politikası

 • Associate Degree İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Associate Degree İşletme Yönetimi Ve İmalat Kontrolu

 • Associate Degree Girişimcilik

 • Associate Degree Girişimcilik

Advising Theses