Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Davranışsal İktisat Perspektifinde Bireylerin TüketimDavranış Eğilimleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulamalı Bir Örnek

Bartın Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.52-71, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Dış Ticaret Hadlerinin Altın,Gümüş,Dolar,Petrol ve Doğalgaz Fiyatları ile İlişkisi: Eş Bütünleşme Analizi

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.191-203, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomik Refah Artışında Kişi Başına Gelir-Servet Tartışması

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.11, pp.39-53, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.4, pp.1131-1140, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’nin Enerji Sorunu ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Biyokütle Enerjisi:Bir Nedensellik Analizi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.9, pp.52-65, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, pp.2010-2026, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Dışarıda Yemek Alışkanlığı: Hanehalkı Düzeyinde Belirleyiciler

5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020, pp.19-20

Ekonomik Refah Yükselişinde Milli Gelir-Kişisel Servet Etkisi Tartışması

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.155-163

Paid TV Subscription Purchasing Behaviors Of Consumers In Turkey

V. International Conference on Applied Economics and Finance, KYRENIA, Cyprus (Kktc), 9 - 11 April 2019, pp.97-98