Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Davranışsal İktisat Perspektifinde Bireylerin TüketimDavranış Eğilimleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulamalı Bir Örnek

Bartın Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.52-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Dış Ticaret Hadlerinin Altın,Gümüş,Dolar,Petrol ve Doğalgaz Fiyatları ile İlişkisi: Eş Bütünleşme Analizi

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.191-203, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Refah Artışında Kişi Başına Gelir-Servet Tartışması

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.39-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.1131-1140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Enerji Sorunu ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Biyokütle Enerjisi:Bir Nedensellik Analizi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.52-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.2010-2026, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Dışarıda Yemek Alışkanlığı: Hanehalkı Düzeyinde Belirleyiciler

5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020, ss.19-20

Ekonomik Refah Yükselişinde Milli Gelir-Kişisel Servet Etkisi Tartışması

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.155-163

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR VE TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİKBİR İNCELEME

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, cilt.2, ss.303-306

Paid TV Subscription Purchasing Behaviors Of Consumers In Turkey

V. International Conference on Applied Economics and Finance, KYRENIA, Kıbrıs (Kktc), 9 - 11 Nisan 2019, ss.97-98