Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Isıl Sistem Tasarımlarında Sayısal Analiz ve Uygulama Örnekleri

2. Rumeli Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 June 2022, pp.17-31

Nükleer Enerji Kullanımına Toplumun Bir Kesiminin Genel Bakışı Üzerine Bir Çalışma

2. Rumeli Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 February 2022

NACA 2418 Kanat Profilinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analizi

2. Rumeli Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 February 2022

Sivas İli Özelinde Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistem Elemanlarının Ekserji Verimlerinin Belirlenmesi

1. Rumeli Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 February 2021

Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Farklı Çalışma Koşullarında Performans Değerlendirilmesi

1. Rumeli Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 February 2021

Daily performance analysis of ground source heat pump system in Sivas, Turkey

25th International Conference Interklima 2019, Zagreb, Croatia, 11 - 12 April 2019

Investigation of the Effect of Insulation Thickness on Energy Saving by Using Thermography

IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.8, pp.1611-1619