Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2017 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

 • 2003 - 2006 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Diyanet İşleri Başkanlığı personel yeterlikleri bağlamında ilahiyat fakültesi lisans programlarının fonksiyonelliği

 • 2006 Yüksek Lisans

  Er-râğıb el-isfahânî’nin mukaddimetü’t-tefsîr adlı eseri ve fâtiha suresindeki uygulamasının tefsir usûlü açısından değerlendirilmesi