General Information

Institutional Information

Unit
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Department
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü
Program
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü