Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Secessıon Akımında ‘‘Ver Sacrum’’ Dergisinin Etkileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.621-628, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

GUSTAV KLIMT’İN KADIN PORTRELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.42, no.1, pp.113-129, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Taşrada Sanat, Sorunlar Ve Öneriler

Konferans Taşrada Sanat, Sorunlar Ve Öneriler, Edirne, Turkey, 18 October 2017

Richard Long’xxun Hand Print Serisi Üzerine Bir inceleme

Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, pp.526-532

Çocuk Resimleri ve Cinsiyetçi İzler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2. Uluslararası Felsefe, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.1189-1203

Çocuk Resimlerinde Cinsiyetçi İzler

Muğla Sıtkı Koçman Ünv. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.1189-1204

Osman Hamdi and The ‘Genesis’

International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017, pp.53-60

Şiddet ve Terör Olaylarının Çocuk Resimlerindeki Yansıması

V. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016 Sustainable Development

Kurban Geleneği ve Dünden Bugüne Sanat Üzerindeki Yansımaları

III. Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GÜSBAG III), Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.760-773

Sivas Osman Bey Büstü

Uluslararası AGP Sosyal Bilimler Sempozyumu, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.114-118

Books & Book Chapters

Franz Liszt’ in Hunların Savaşı Adlı Bestesi ile Wilhelm Von Kaulbach’xxın Aynı Adlı Freskinin İlişkilendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

in: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMA YAZILARI -I, Şükran Bulut, Nida Anıl Kazanç, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, pp.77-84, 2018