Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitimde Mobil Pazarlama Uygulamaları Kavramsal Bir Çalışma

11. Ulusal işletmecilik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.231-233