Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Why and When Is Electrophilicity Minimized? New Theorems and Guiding Rules

Journal Of Physical Chemistry A, sa.124, ss.10897-10908, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Removal of food dyes from aqueous solution by chitosan-vermiculite beads

International Journal of Biological Macromolecules, cilt.148, ss.635-646, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The trans-cis and the azide-tetrazole ring-chain isomerization of 2-azido-1,3-azoles: Quantum chemical study

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1093, ss.65-76, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Quantum chemical study on the inhibition efficiencies of some sym-triazines as inhibitors for mild steel in acidic medium

JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, cilt.50, ss.306-313, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The investigation of corrosion inhibition efficiency on some benzaldehyde thiosemicarbazones and their thiole tautomers: Computational study

JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, cilt.48, ss.95-102, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mono-Azo Naftilamin Boyalarının İnhibisyon Mekanizmalarının Belirlenmesi: Hesaplamalı Korozyon Çalışması

2nd international mediterranean science and engineering congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Mono-Azo Naftilamin Boyalarının İnhibisyon MekanizmasınınBelirlenmesi: Hesaplamalı Korozyon Çalışması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

3 Hidroksitropolonun Proton Transfer Tepkimesi Üzerine Çözücü Etkisinin DFT Yöntemiyle İncelenmesi

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Türkiye, 2 Haziran - 02 Temmuz 2010

C4V Simetrisindeki M CO 5L Tipi Metal Karbonil Komplekslerinin Ab İnitio Metodu ile İncelenmesi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2008

Histaminin Tautomerik Yapılarının Asitliği Üzerine Betahistin Etkisi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2008

2 Pirrolidon ve N Metil 2 pirrolidon Moleküllerinin Yapısal Özellikleri Üzerine Çözücü Etkileri

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999

Adeninin Tautomer Yapıları Üzerine Çözücü Etkileri

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999

Bazı Enaminlerin E Z İzomer Dengesi Üzerine Çözücü Etkileri

12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998