Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Review of Our Treatment Approach in Rabies-Risky Bites in Central Anatolia

Selçuk Tıp Dergisi, cilt.36, sa.3, ss.178-183, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Retrospective Analysis of Tandoor Burn Injuries in Eastern Anatolia

TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, cilt.27, sa.1, ss.23-29, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

odontogenic keratocyst in the mandible, surgical treatment and reconstruction: A case report

journal of Case Reports and Images in Dentistry, sa.3, ss.31-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topikal Nitrofurazon Uygulamasının Kısmi Kalınlıkta Yara İyileşmesine Etkisi

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.113-117, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pigmente Deri Lezyonlarında Dermoskopik ve Patolojik Tanıların Karşılaştırılması

Van Tıp Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.177-181, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yanıklı Hastanın Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımının Belirlenmesi

Ankara Medical Journal, cilt.14, sa.4, ss.170-175, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KONJENİTAL EPULİS

28.ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2020

Nazoorbitoetmoid Kırıklar

TPRECD Orta Anadolu Bölge Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 14 Aralık 2019

Periorbital Kırıklarda Güncel Yaklaşımlar 9.Konya Bölge Toplantısı

9. Konya Bölge Toplantısı Maksillofasial Travmalara Güncel Yaklaşımlar, Konya, Türkiye, 22 Kasım 2019

Retrospective Evaluation of Lips Squamous Cell Carcinoma

International Cancer Days, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Requirement of Sedatization, Emergency Intubation and Tracheostomy in Gunshot Injuries of Face

5th INTERNATIONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, INTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 19 - 22 Nisan 2018

Akut Psikozun Sebep Olduğu Çift El Ampütasyonunun Başarılı Replantasyonu

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26

Akut psikozun neden olduğu çift el ampütasyonunun başarılı replantasyonu

18.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi/9.Ulusal Fleboloji kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, ss.17

Baş Boyun Kanserlerinde Rekonstrüksiyon

Baş Boyun Kanserleri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 16 Eylül 2017

İhmal Edilmiş Yarık Damak, Tek Tedavi Yöntemi Cerrahi

3.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, 1 - 04 Aralık 2016

Nadir Bir Olgu Desmoplastik Trikoepitelioma

38. Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

İntralezyonel rhEGF kullanımı deneyimlerimiz

4.ulusal diyabetik ayak infeksiyonları simpozyumu, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Gökyüzündeki Özgürlüğün Boyundaki Hüzünlü İzi

37. Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.350-351

Nadir Bir Tümör İskelet Dışı Ewing Sarkomu

37. Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.342-343

A rare replantation: Penis

Plastic Surgery Special Joint Meeting, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011

Bir penil büyütme arayışının hazin sonu: Parafinoma

32.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Eylül 2010

Ayak ve ayak bileği bölgesinin rekonstrüksiyonu: 315 olgudan Öğrendiklerimiz

32.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Eylül 2010

Dev penoskrotal kondilom-verrüköz karsinom

31.Ulusal Türk PLastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Onkolojik Meme Cerrahisi Sonrası MemeRekonstrüksiyon Seçenekleri

Meme Kanseri Cerrahisi, AYTAÇ Hüseyin Özgür, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.309-325, 2020