Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnanç Farkı Gözetmeksizin Kur’an’a Göre Sosyal Dengeyi Bozan İnsan Tipleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.203-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halife Sözcüğü Bağlamında Kur’an’da Hilafet – Muhalefet Münasebeti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.1-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam’ın Savaş Mantalitesini Yanlış Algılama Sebepleri

Bakü Dövlet Üniversitesi İlahiyat fakültesinin Elmi Mecmuesi, no: 8, Bakü, 2008., cilt.8, ss.9-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’an Perspektifinde Hoşgörü Dostluk Münasebeti ve Gayr i Müslimlerle İlişkilerde Dostluk Meselesi

Bakü Dövlet Üniversitesi İlahiyat fakültesinin Elmi Mecmuesi, no: 8, Bakü, 2007., cilt.8, ss.33-44, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân daki Emanet Kavramına Farklı Bir Bakış

Bakü Dövlet Üniversitesi İlahiyat fakültesinin Elmi Mecmuesi, no: 7, Bakü, 2007., cilt.7, ss.31-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân’a Göre İnsan Beşer Farkı

Bakü Dövlet Üniversiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuesi, no: 6, Eylül 2006, Bakü., cilt.6, ss.49-64, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân Tilavetinde Mûsikînin Ses Sanatının Mesnedi

Bakü Dövlet Üniversiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuesi, no:5, Mart 2006, Bakü., cilt.5, ss.75-90, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hamidullah Muhammed Mu tezile Fıkıh Usulü ve el Basri nin el Mu temed Adlı Eseri Fransızca dan Çeviri

Bilimname, IV/1, Kayseri, 2004., cilt.4, ss.81-104, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’an Tilavetinde Tecvidin Gerekliliği ve Lahn Okuyuş Hataları

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII/1, Sivas 2003., cilt.7, ss.357-372, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoşgörü ve Tolerans Kavramlarına Etimolojik Açıdan Analitik Bir Yaklaşım

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.5, ss.357-380, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kur’ân İlimlerinde Hz. Ömer

Uluslararası Hz.Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, cilt.3, ss.243-250

Sivasî Ailesinin Tefsir İlmine Katkıları Çerçevesinde Adulmecid Sivasî nin Fâtiha Sûresi Tefsîri

İlim ve Kültür Tarihinde Sivasîler Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 30 Nisan - 01 Mayıs 2010

Türklerde Hoşgörü Örnekleri

V Uluslar arası Folklor Konferansı Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine Azerbaycan Milli Elimler Akademiyası Şerqşünaslıq İnstitutu, Baku, Azerbaycan, 16 Kasım 2007

Hoşgörü Kavramının Tarihsel Sürecinde Türkler

Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceyine IV Uluslararası Folklor Konferansı Organizasyon Azerbaycan Milli Elimler Akademiyası Şerqşünaslıq İnstitutu, Baku, Azerbaycan, 1 - 03 Kasım 2006

İslam’da Dözümlülük

Azerbaycan Milli Elimler Akademiyası Şerqşünaslıq İnstitutu, Baku, Azerbaycan, 15 - 16 Mayıs 2006

İslam ve Gençlik Tehsil İlim ve Maariflenme

Azerbaycan Tehsil Nazırlığı Haydar Aliyev Fondu Beynelxalk Uluslararası İslam Xeyriyye Teşkilatı Asya Müslümanları Komitesi Kuveyt Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Nazirliyi, Baku, Azerbaycan, 1 - 02 Mart 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Kur’ân-ı Kerim-III

Sertan Yayıncılık, Bursa, 2019

Kur’an-ı Kerim-II

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018

Kur’an’da Hıfz Kavramı

Asitan Kitap, İstanbul, 2018

Kur’an ve Hoşgörü

İlâhiyât, Ankara, 2005