Arş.Gör.

OKTAY GÖKTAŞ


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Abd

Eğitim Bilgileri

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Ulaş?Kangal (Sivas) arası florası

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Biyoloji Bilim Dalında Tübitak Projesi Yazma Egitimi

Diğer

Tübitak

Araştırma Alanları

Biyoloji Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması - I

Lisans

Lisans

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması - II

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması - II

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması - I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması - I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Flora of the regıon between Ulaş and Kangal (Sivas)

Göktaş O. , Akpulat H. A.

Turkish Journal of Biodiversity, sa.1, ss.7-21, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının KPSS Kapsamındaki Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

GÖKTAŞ O. , KURT H., EKİCİ G., GÖKMEN A.

XI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

2012

2012

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIKLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ

GÖKTAŞ O. , GÖKMEN A., SOLAK K.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012

Desteklenen Projeler

2008 - 2011

2008 - 2011

Ulaş Kangal Arası Sivas Florası

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Akpulat H. A. (Yürütücü) , Göktaş O.