Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Hybrid Band Combination for Discriminating Lithology of Dunite in Ultramafic Rocks

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.47, no.6, pp.1041-1049, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigating Surface Water Pollution by Integrated Remotely Sensed and Field Spectral Measurement Data: A Case Study

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.28, no.4, pp.2139-2144, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

USING REMOTE SENSING IN DETECTING SUGAR BEET FIELDS TREATED WITH DIFFERENT DOSES OF PHOSPHORUS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.1247-1253, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

ASSESSMENT OF ON-CAMPUS NOISE LEVELS AT CUMHURIYET UNIVERSITY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3476-3481, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Detecting of Lithological Units by Using Terrestrial Spectral Data and Remote Sensing Image

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.45, no.2, pp.259-269, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Detecting the Chemical Changes of Sugar Beet by Using Remote Sensing Technology

Eurosian Journal of Agricultural Research, vol.4, no.2, pp.72-80, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kaolin Dağılımının Spektral Sınıflama Yöntemleri ile Belirlenmesi: Geminbeli Kaolin Yatağı (Sivas) ve Çevresi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.4, pp.1085-1094, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Investigation of Salt Stress in Rosemary Plant by Remote Sensing Technique

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.120-127, 2020 (Other Refereed National Journals)

Determining The Forest Fire Risk with Sentinel 2 Images

Turkish Journal of Geosciences, vol.1, no.1, pp.21-25, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Spectral Classification in Lithological Mapping A Case Study of Matched Filtering

Cumhuriyet Science Journal, vol.38, no.4, pp.731-737, 2017 (Other Refereed National Journals)

GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.161-175, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE YERSEL SPEKTRAL ÖLÇME VERİLERİNİN ENTEGRASYONU

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, vol.6, no.1, pp.45-51, 2013 (Other Refereed National Journals)

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Makaleler Kitabı, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Use of Vegetation Index to Determine the Amount of Fertilizer in Sugar Beet: A Case Study

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Marmaris, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.117-120 Sustainable Development

Classification of Water Quality by Using Remote Sensing

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.121-124

Comparison Of Classification Methods And Lithological Mapping

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019

The Importance Of Digital Image Processing Of Satellite Image InDetecting Of Lithology

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019

MONITORING OF ROSEMARY PLANT STRESS BY USING REMOTE SENSING

AgroSym 2018, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 4 - 07 October 2018

INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

4th International Scientific Conference on Geobalcanica, Ohrid, Macedonia, 15 - 16 May 2018, pp.605-613 Creative Commons License identifier

THE COMPARISON OF MATCH FILTERING AND SPECTRAL INFORMATION DIVERGENCE METHODS FOR DETECTING OF WATER QUALITY

4th International Scientific Conference on Geobalcanica, Ohrid, Macedonia, 15 - 16 May 2018, pp.443-446 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Detecting Suitable Areas for Wind Power Plant by the use of GIS: A Case Study of Sivas Province

UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, 15-18 November 2017, Adana, Turkey., Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.260-268

THE USE OF REMOTE SENSING AND LOCAL SPECTRAL MEASUREMENTS IN THE DETERMINATION AND MONITORING OF WATER POLLUTION

The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 06 October 2017

Investigation of The Amount of Water Required for Sugar Beet by Using Remote Sensing Technology

The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 06 October 2017

Investigation of Hydrothermal Alteration in Ağmaşat Zara SİVAS Plato by ASTER SWIR Satellite Images

1. International underground resources and energy conference, Yozgat, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.87

Utilization of remote sensing in detection of pesticides

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, PRAG, Czech Republic, 5 - 09 September 2016

Determining the Most Appropriate Classification Methods for Water Quality

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

Determining the water pollution of Kizilirmak river of Turkey by using satellite images and spectral measurement data

18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 26 - 30 September 2015

GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME ANALİZLERİ VE SPEKTRAL ÖLÇMELER KULLANILARAK ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ

Türkiye Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015

Determining and Monitoring the Water Quality of Kizilirmak River of Turkey First Results

36th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) (Berlin/Germany), 11 - 15 May 2015 Creative Commons License identifier identifier

The Water Quality Assesment of Kizilirmak River of Turkey First Results

Mapping Water Bodies from Space - MWBS 2015 (Frascati/Rome/Italy), 18 - 19 March 2015

Farklı Uydu Verilerinin Bant Birleştirilmesinden Sonra Spektral Sınıflandırmalarda Kullanılması

5. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (İstanbul), İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014

GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2013 Toplantısı - Doğal Afetler ve Jeodezi, Sivas, Turkey, 7 - 08 November 2013

Uydu Görüntüsü Zenginleştirme Yöntemleri Kullanılarak Litolojik Birimlerin Ayırt Edilmesi

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE SPEKTRAL ÖLÇME VERİLERİNİN ENTEGRASYONU

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Turkey, 16 - 19 October 2012

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Turkey, 3 - 06 November 2010

Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’2007 Kongresi, Turkey, 30 November - 02 December 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Uzaktan algılama verileri ve sayısal arazi modeli entegrasyonu ile Almus Fay Zonu’nun jeolojik özelliklerinin incelenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2007

Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.30

Almus Fay Zonu'nun Uzaktan Algılama ve SAM Teknikleri İle İncelenmesi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007

Books & Book Chapters

Dijital Kartografya

in: Bilginin Görsel İfadesi: Haritalar, Koç Hakan,Ergün Abdülkadir, Editor, Pagem Akademi, Ankara, pp.293-312, 2021