Dr.Öğr.Üyesi

OKAN BOYDAŞ


Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim İş Eğitimi A.B.D.

Eğitim Bilgileri

2013 - 2018

2013 - 2018

Sanatta Yeterlik

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Resim, Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Sanat ve Tasarım

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SANAT EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME ELEŞTİRİ VE YORUM-II

Lisans

Lisans

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SANAT ESERİ ÇÖZÜMLEME-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER DERSİ

Lisans

Lisans

ANASANAT ATÖLYE-II

Lisans

Lisans

DESEN-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SANAT EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME ELEŞTİRİ VE YORUM-I

Lisans

Lisans

ANA SANAT ATÖLYE-II

Lisans

Lisans

DESEN-I

Lisans

Lisans

SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-VI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLERİ DESEN-I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SANAT ESERİ ÇÖZÜMLEME-I

Lisans

Lisans

OKUL DENEYİMİ

Lisans

Lisans

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ

Lisans

Lisans

ANASANAT ATÖLYE-I

Lisans

Lisans

SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-V

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DENEYSEL ATÖLYE UYGULAMALARI-I

Lisans

Lisans

DESEN-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

Görsel Sanatlar Öğretimi

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Desen - I

Lisans

Lisans

Anasanat Atölye - 1

Lisans

Lisans

Görsel Sanatlar Eğitimi

Lisans

Lisans

Türk Sanat Tarihi

Lisans

Lisans

Seçmeli Sanat Atölye V

Lisans

Lisans

Teknik Çizim Ve Persfektif - II

Lisans

Lisans

Resim II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

SANAT EĞİTİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ, \"DİANNE DENGEL\" ÖRNEĞİ

KORKUT E., BOYDAŞ O.

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.7, ss.398-401, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

MODERNİZM ÖNCESİ VE MODERN BATI RESMİNDE AT FİGÜRÜ

BAŞEĞMEZ A. H. , BOYDAŞ O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.7, sa.36, ss.180-189, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİMDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ

GÜMÜŞ K., BOYDAŞ O.

Journal of International Social Research, cilt.14, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

GÖSTERGEBİLİMİN TOPLUMSAL ALANDAKİ ANALİZİ

DİNGİL M., BOYDAŞ O.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.7, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

PİERRE AUGUSTE RENOİR'IN, MOULİN DE LA GALETTE'DE DANS" ADLI ESERİNİN SANATSAL ELEŞTİRİSİ

BOYDAŞ O.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

TÜRK MİNYATÜR SANATI'NIN GÖRSEL SANAT ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

MACİT Ö., BOYDAŞ O.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.7, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

TÜRK MİTOLOJİSİNDE ”HAYAT AĞACI” SEMBOLÜ VE BU SEMBOLÜN SANATA YANSIMALARINDAN ÖRNEKLER

DUYDU M. , BOYDAŞ O.

ATLAS JOURNAL, cilt.6, sa.36, ss.1042-1050, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

FEMİNİST HAREKETLER KAPSAMINDA ”TOPLUMSAL CİNSİYET” VE BU KAVRAMIN BEDEN ÜZERİNDEN SANATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BOYDAŞ O. , DUYDU M.

Social Sciences Studies Journal, cilt.6, sa.74, ss.5346-5358, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

PERFORMANS SANATI İÇİNDE SANATSAL İFADE ARACI OLARAK ”MEKAN”

DUYDU M. , BOYDAŞ O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, sa.32, ss.1675-1681, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

RUDOLF STEİNER’xxİN DUYUÜSTÜ GÖZLEM ÖNERMESİNİN EZOTERİZM KAVRAMIYLA OLAN İLİŞKİSİ

BOYDAŞ O. , DUYDU M.

Journal of International Social Research, cilt.13, ss.380-385, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

20. YÜZYIL BATI RESİM SANATI GEOMETRİK FORM DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ: PAUL CEZANNE, PABLO PICASSO, PIET MONDRIAN

BOYDAŞ O. , YERLİKAYA M., GÜMÜŞ K.

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.6, sa.68, ss.3481-3489, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

SANAT VE SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ”3. ENTERNASYONEL ANITI”

BOYDAŞ O. , DUYDU M.

Journal of International Social Research, cilt.13, ss.264-270, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ezoterik Sembollerin Ortaçağ, Rönesans, 19. Yüzyıl ve Günümüz Sanatındaki Yansımaları Üzerine Bir İnceleme

BOYDAŞ O.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.59, ss.467-475, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Tinselliğin Ezoterizm Kavramı İle Olan İlişkisi

BOYDAŞ O.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.58, ss.340-344, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ezoterizm, Mu Uygarlığı ve Mu Kozmogonik Diyagramı

BOYDAŞ O.

Uluslararası Asya Studies Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.1, ss.59-65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

MECMUA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Nisan 2021

Nisan 2021

11th FIGURATIVE ART COMPETITIONS AWARDS

Lıght And Space Tıme Art Gallery

Mart 2021

Mart 2021

12th ABSTRACTS ART COMPETITION AWARDS

Lıght And Space Tıme Art Gallery

Kasım 2020

Kasım 2020

10th open art competitions awards

Light And Space Time Art Gallery

Eylül 2020

Eylül 2020

LIGHT AND SPICE TIME 4."PATTERNS" ART COMPETITIONS

Lıght And Spıce Tıme Onlıne Art Gallery

Ağustos 2020

Ağustos 2020

'animals' Special Recognition category

Lightspace Time Art Galery

Mayıs 2020

Mayıs 2020

BOTANİCALS ART COMPETITION , SPECİAL RECOGNITION CATEGORY

Lıghtspacetıme Art Gallery

Nisan 2020

Nisan 2020

LIGHT SPACE TIME ART GALLERY" FIGURATIVE ART COMPETITION EXHIBITION 2020- SPECIAL RECOGNITION- PAINT/OTHER MEDIA

Lıght Space Tıme Art Gallery

Mart 2020

Mart 2020

" EXHIBITION 2020- SPACIAL MERID- PAINT/OTHER MEDIA

Lıght Space Tıme Art Gallry

Ağustos 2019

Ağustos 2019

PAİNTİNG CATTEGORY

Light Space Time Online Art Gallery

Nisan 2019

Nisan 2019

SPECIAL RECOGNITION CATEGORY

Light Space Time Online Art Gallery

Nisan 2019

Nisan 2019

ABSTRACT ART EXHIBITION

Lıghtspace Tıme Online Art Gallery

Mart 2018

Mart 2018

SPECIAL RECOGNITION CATEGORY

Light Spacetime Patterns Art Gallery

Sanatsal Etkinlik

Nisan 2021

Nisan 2021

DOSTOEVSKY MAIL ART PROJECT

Boydaş O.

Nisan 2021

Nisan 2021

KOZYMAILART-ASYMMETRY-2021

Boydaş O.

Nisan 2021

Nisan 2021

PANDEMİK İLHAMLAR

Boydaş O.

Nisan 2021

Nisan 2021

taoys, The art of your sketchbooks- mailart

Boydaş O.

Nisan 2021

Nisan 2021

Sende mir dein Licht 2021

Boydaş O.

Nisan 2021

Nisan 2021

I. Ulusal Avrasya Jürili Çemrim içi Karma Sergisi

Boydaş O.

Nisan 2021

Nisan 2021

LIGHT AND SPICE TIME ART GALLERY 11TH FIGURATIVE ART COMPETITIONS EXHIBITION

Boydaş O.

Mart 2021

Mart 2021

INTERNATIONAL MAIL ART EXHIBITION 2021-ISTANBUL

Boydaş O.

Mart 2021

Mart 2021

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ II. ERCİYES SANAT GÜNLERİ ONLİNE JÜRİLİ KARMA SERGİ

Boydaş O.

Aralık 2020

Aralık 2020

El Ele 2020

Boydaş O.

Kasım 2020

Kasım 2020

10 th. Open art competitions

Boydaş O.

Eylül 2020

Eylül 2020

LIGHT AND SPICE TIME ONLINE ART GALLERY 4."PATTERNS" ART COMPETITION EXHIBITION

Boydaş O.

Eylül 2020

Eylül 2020

'Seven' Named İnternational Online Exhibitions

Boydaş O.

Eylül 2020

Eylül 2020

"Bulaşıcı olan iyiliktir" Proje sergisi

Boydaş O.

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Portfolyo online art exhibition

Boydaş O.

Ağustos 2020

Ağustos 2020

LİGHTSPACE TIME ART GALERY "ANIMALS" ART COMPETITIONS EXHIBITION

Boydaş O.

Temmuz 2020

Temmuz 2020

2.Artantakya uluslararası karma sergi

Boydaş O.

Haziran 2020

Haziran 2020

ONLINE ART PROJECT

Boydaş O.

Haziran 2020

Haziran 2020

'Manipülasyon-2' kisisel resim sergisi

Boydaş O.

Haziran 2020

Haziran 2020

'Manipülasyon-1' Kişisel Sergi

Boydaş O.

Haziran 2020

Haziran 2020

Kolajart online sergi

Boydaş O.

Haziran 2020

Haziran 2020

'FARKINDALIK' ONLINE KİŞİSEL SERGİ

Boydaş O.

Mayıs 2020

Mayıs 2020

19 MAYIS ÖZEL DİJİTAL SERGİ

Boydaş O.

Mayıs 2020

Mayıs 2020

HAYAT EVE SANATLA SIĞAR ONLINE KARMA SERGİ

Boydaş O.

Mayıs 2020

Mayıs 2020

BOTANİCALS ART COMPETITION EXHİBİTİON

Boydaş O.

Nisan 2020

Nisan 2020

LIGHT SPACE TIME ART GALLERY" FIGURATIVE ART COMPETITION EXHIBITION 2020- SPECIAL RECOGNITION- PAINT/OTHER MEDIA

Boydaş O.

Nisan 2020

Nisan 2020

DÜNYA SANAT GÜNÜNDE DÜNYA EVDE ULUSLARARASI KARMA SERGİ

Boydaş O.

Mart 2020

Mart 2020

LIGHT SPACE TIME ART GALLERY" EXHIBITION 2020- SPACIAL MERID- PAINT/OTHER MEDIA

Boydaş O.

Aralık 2019

Aralık 2019

YENİ ARALIK/NEW SPACE

Boydaş O.

Kasım 2019

Kasım 2019

ULUSLARARASI III. SADA DİSİPLİNLERARASI SANAT SEMPOZYUMU SERGİSİ

Boydaş O.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

BAKIRKÖY GÜZEL SANATLAR LİSESİ 1. SANAT ÇALIŞTAYI

Boydaş O.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Light Space Time Open Art Exhibition ’xxSpecial Recognition’xx

Boydaş O.

Ağustos 2019

Ağustos 2019

MÜCADELENİN 100. YILINDA KURTULUŞ YOLU KARMA SERGİSİ

Boydaş O. , CANCAN D. A.

Temmuz 2019

Temmuz 2019

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü karma resim sergisi

Boydaş O. , CANCAN D. A.

Nisan 2019

Nisan 2019

6. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU

Boydaş O.

Nisan 2019

Nisan 2019

3. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU

Boydaş O.

Mart 2019

Mart 2019

LİGHT SPACE TİME ONLİNE ART GALLERY

Boydaş O.

Ocak 2019

Ocak 2019

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLAR ARASI POSTA SANATI YARIŞMASI

Boydaş O.

Temmuz 2011

Temmuz 2011

52. ULUSLARARASI NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ

Boydaş O.

Nisan 2010

Nisan 2010

KİŞİSEL SERGİ

Boydaş O.

Nisan 2003

Nisan 2003

kişisel sergi

Boydaş O.Davetli Konuşmalar

Şubat 2020

Şubat 2020

GÜZEL SANATLAR RESİM-İŞ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Seminer

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ- SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ -Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mart-2020

Mart 2020

Yarışma

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LOGOLU ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK TASARIM, SLOGAN VE KARİKATÜR YARIŞMASI - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Giresun Üniversitesi