Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Anadolu’da Prehistorik Dönem Savunma Duvarlarına Yönelik Bir Değerlendirme

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.36, no.1, pp.251-272, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.37, pp.249-256