Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2019 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2014 - 2018 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyal Hizmetler, Türkiye

 • 2012 - 2016 Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Muhasebe Hata ve Hilelerinde Mali Hizmet Çalışanlarının Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Araştırma: Sivas İli Sağlık Kurumları Üzerine Bir Uygulama

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce