Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mobil alışveriş uygulamaları kullanan bireylerin, satın alma davranışları

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.201-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MOBİL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2013, ss.14-25