Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans Cerrahi Hastalıklar Bilgisi

  • Ön Lisans Ameliyathane Uygulamaları - I