Dr.Öğr.Üyesi

OZAN KILIÇKAYA


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Biyoteknoloji

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü, Türkiye

2009 - 2014

2009 - 2014

Doktora

Ege Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Birimi, Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Asma bitkisinde (Vitis vinifera) ABC taşıyıcılarının izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu

Ege Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Birimi, Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2009

2009

Yüksek Lisans

Tetrahymena thermophila katalaz geninin mRNA ifadesinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle çeşitli stresler altında kısmi karakterizasyonu

Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Farmasötik Biyoteknoloji, Bitki Biyolojisi, Bitki Fizyolojisi, Hücre Zarı ve Lipozomlar, Bitki Biyokimyası, Moleküler Biyokimya, Biyoenformasyon, Biyolojik Modelleme, Biyolojik Veritabanları, Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi, Biyosensör, Çevre Biyoteknolojisi, Endüstriyel Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Bitki Moleküler Genetiği, Genetik Mühendisliği, Genomiks, Kanser Moleküler Biyolojisi, Mikrobiyal Genetik, Protein Mühendisliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı -

Lisans

Lisans

İlaç Direncinin Moleküler Mekanizmaları

Lisans

Lisans

İlaç Direncinin Moleküler Mekanizmaları

Lisans

Lisans

Genetik

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi Dersi - I

Lisans

Lisans

Temel Biyoenformatik

Lisans

Lisans

Moleküler Biyoteknoloji

Lisans

Lisans

Farmasötik Teknoloji Lab. - III

Lisans

Lisans

Farmasötik Teknoloji - I

Lisans

Lisans

Farmasötik Teknoloji - III

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi Uygulama Dersi - II

Lisans

Lisans

Genetik

Lisans

Lisans

Farmasötik Biyoteknoloji

Lisans

Lisans

Farmasötik Biyoteknoloji (Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi Uygulama Dersi - I

Lisans

Lisans

Temel Biyoenformatik

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi Uygulama Dersi - II

Lisans

Lisans

Farmasötik Biyoteknoloji

Lisans

Lisans

Moleküler Biyoteknolojide Kullanılan Yöntemler

Lisans

Lisans

Moleküler Biyoteknolojide Kullanılan Yöntemler

Lisans

Lisans

Moleküler Biyoteknoloji

Lisans

Lisans

Moleküler Biyoteknolojiye Giriş

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Terapötik Aptamerler

Fazıloğlu F., Cantürk Kılıçkaya P. , Kılıçkaya O.

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, cilt.1, ss.5-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Bitkilerde ATP Bağlı Kaset ABC Taşıyıcı Proteinlerinin Yapısal Özellikleri

ÇAKIR AYDEMİR B., KILIÇKAYA O.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.39-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1919

1919

In-silico aptamer design targeting human DNA topoisomerase II

Çelikkaya B. Ç. , CANTÜRK KILIÇKAYA P., KILIÇKAYA O.

8th INTERNATIONALMOLECULAR BIOLOGY ANDBIOTECHNOLOGY CONGRESS, Afyon, Türkiye, 17 Aralık 1919 - 20 Aralık 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Electrochemical DNA Biosensors in Food Safety

KARA KADAYIFCILAR P., KILIÇKAYA O. , ÖZSÖZ M. E. Ş.

Biosensors in Food Processing Safety and Quality Control, Mehmet Mutlu, Editör, CRC Press, ss.123-134, 2011

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy

Editörler Kurulu ÜyesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

DNA Topoizomeraz II Hedefli in-silico Aptamer tasarımı

Çalışma Grubu

Afyon-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 63

h-indeksi (WOS): 3