Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Sigorta Aracıları Yönetimi

 • Lisans Hasar Uygulamaları

 • Ön Lisans Anayasa Hukuku

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Ön Lisans Çocuk Hakları ve Koruma

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Finansal Piyasalar ve Kurumlar

 • Ön Lisans İdare Hukuku

 • Ön Lisans Türkiyenin Siyasal ve Sos. Yapısı

 • Ön Lisans Siyaset Bilimi

 • Ön Lisans Devlet Bütçesi

 • Lisans Sigorta Hukuku - I

 • Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Kamu Yönetimi

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi

 • Ön Lisans Gümrük Mevzuatı

 • Ön Lisans Dış Ticaret Finansmanı

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Kamu Yönetimi