Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yoksulluğu Sona Erdirme Çabasında Sosyal Yardımların Rolü

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.86-87

Yoksul Yanlısı Büyüme ile Kırsal Kesimden Göçün Engellenmesi

AL FARABİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.213-214

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ SORUNLARA DAİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AL FARABİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.214-215

İKTİSADİ KALKINMA AÇISINDAN BİR DEZEVANTAJ OLARAK SOSYAL YARDIMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.449-451

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ TEMELİNDE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK VE ÇÖZÜME DAİR ÖNERİLER

ASEAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017, ss.140

GÖÇÜN DİVRİĞİ EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Sivas, Türkiye, 17 Haziran 2019 - 19 Haziran 2010, cilt.1, ss.164-172