Kalite ile Davranışsal Niyetin Müşteri Memenuniyetiyle İlişkisi: Kış Koridorunda Bir Uygulama


Başar F., Sağlık E.

Lambert Academic Publishing, Beau-Bassin-Rose-Hill, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Lambert Academic Publishing
  • City: Beau-Bassin-Rose-Hill