Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Yapı Statiği - I

 • Lisans Mukavemet - I

 • Lisans Yapı Statiği - I

 • Lisans Yapı Statiği - II

 • Lisans Yapı Statiği - II

 • Lisans Yapıların Deprem Hesabı

 • Lisans Yapıların Deprem Hesabı

 • Lisans Mukavemet - II

 • Lisans Mukavemet - II

 • Lisans Mukavemet - I

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Yapı İşletmesi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Betonarme - II

 • Lisans Yapı Dinamiği

 • Lisans Yapı Dinamiği

 • Lisans Betonarme - II

 • Lisans Yapı İşletmesi