Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

Managerial Experience

 • 2012 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2010 - 2011 Head of Department

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Courses

 • Undergraduate Sistematik Felsefe

 • Undergraduate Felsefe Tarihi

 • Doctorate Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Postgraduate Varlık Felsefesi - II

 • Postgraduate İlkçağ Filozoflarında Bilgi Problemi

 • Postgraduate Karl Popper ve Eleştirel Akılcılık

 • Undergraduate Felsefe Tarihi - I

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Ortaçağda İrade ve Özgürlük Sorunu

 • Postgraduate Felsefenin Ana Meseleleri

 • Doctorate Doktora Seminer Dersi

 • Doctorate Tarihsellik - Tarihsicilik Tartışmaları

 • Postgraduate Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Felsefe Tarihi - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Felsefe Tarihi - I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate Dini ve Tasavvufi Tecrübelerin Ontolojik Boyutu

 • Undergraduate Felsefe Tarihi

 • Undergraduate İslam Ahlakı

 • Postgraduate KARL POPPER VE ELEŞTİREL AKILCILIK

 • Undergraduate İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Undergraduate FELSEFE TARİHİ I

 • Postgraduate İLKÇAĞ FİLOZOFLARINDA BİLGİ PROBLEMİ

 • Doctorate Tarihsellik-Tarihsicilik Tartışmaları

 • Undergraduate İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Undergraduate Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

 • Undergraduate Felsefe Tarihi

 • Undergraduate Felsefe Tarihi - II

 • Undergraduate Felsefe Tarihi - II

 • Undergraduate Sistematik Felsefe

 • Undergraduate İlk Çağ Felsefesi Tarihi

 • Undergraduate Etik ve Estetik

 • Undergraduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Undergraduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Etik ve Estetik

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Ahlak Felsefesi

 • Undergraduate Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

 • Undergraduate İlk Çağ Felsefesi Tarihi

 • Undergraduate Ahlak Felsefesi

 • Undergraduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Undergraduate Tarih Felsefesi

 • Undergraduate Ahlak Felsefesi

 • Undergraduate Sistematik Felsefe

 • Undergraduate Ahlak Felsefesi