Assoc. Prof.

RECEP ERCAN


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Post Graduate

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Under Graduate

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Türkiye'de sosyolojinin gelişiminde dergilerin rolü ve önemi: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1998

1998

Post Graduate

Oktay Ekşi ve gündemi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Foreign Languages

A2 Elementary

A2 Elementary

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1998 - 2007

1998 - 2007

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2013 - 2016

2013 - 2016

Assistant Director of the Institute

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2008 - 2013

2008 - 2013

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2007 - 2012

2007 - 2012

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Courses

Post Graduate

Post Graduate

Türkiye de Siyasal Düşünce Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

Öğretmenlik Uygulaması

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Felsefesi

Under Graduate

Under Graduate

Temel Hukuk

Post Graduate

Post Graduate

Uzmanlık Alan Dersi

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Okul Deneyimi

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Felsefesi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Psikoloji

Post Graduate

Post Graduate

Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik Boyutları

Post Graduate

Post Graduate

Uzmanlık Alan Dersi

Under Graduate

Under Graduate

Çocuk Hakları

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Siyaset Bilimine Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Sosyolojisi

Post Graduate

Post Graduate

Seminer

Under Graduate

Under Graduate

Demokrasi ve İnsan Hakları

Under Graduate

Under Graduate

İnsan Hakları ve Demokrasi

Under Graduate

Under Graduate

Öğretmenlik Meslek Etiği

Post Graduate

Post Graduate

Uzmanlık Alan Dersi

Under Graduate

Under Graduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Under Graduate

Under Graduate

Araştırma Projesi - II

Under Graduate

Under Graduate

Karakter ve Değerler Eğitimi

Under Graduate

Under Graduate

Araştırma Projesi - I

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Under Graduate

Under Graduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Tabakalaşma

Under Graduate

Under Graduate

Sosyoloji

Post Graduate

Post Graduate

İnsan Hakları ve Felsefe Eğitimi

Post Graduate

Post Graduate

Toplumsal Yapı Analizleri

Under Graduate

Under Graduate

Sağlık Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyolojiye Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Under Graduate

Under Graduate

Bitirme Ödevi/Tezi

Under Graduate

Under Graduate

Okul Deneyimi II

Under Graduate

Under Graduate

Vatandaşlık Bilgisi

Under Graduate

Under Graduate

Vatandaşlık Eğitimi Semineri

Under Graduate

Under Graduate

Vatandaşlık Bilgisi - I

Under Graduate

Under Graduate

Siyasal Düşünce Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Araşt.Yönt.

Under Graduate

Under Graduate

İnsan Hakları ve Demokrasi

Under Graduate

Under Graduate

Türk Eğitim Tarihi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Vatandaşlık Bilgisi - II

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Under Graduate

Under Graduate

Felsefe

Under Graduate

Under Graduate

Çocukta Oyun Gelişimi

Under Graduate

Under Graduate

Sanat ve Estetik

Under Graduate

Under Graduate

Sosyolojiye Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Özel Öğretim Yöntemleri - I

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlere Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Felsefeye Giriş

Under Graduate

Under Graduate

Spor Sosyolojisi

Articles Published in Other Journals

2021

2021

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME EĞİTİMİ KURSU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ERCAN R.

International Journal of Social, Humanities And Administrative Sciences, vol.7, no.40, pp.991-1004, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Ortaokul Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumları

YAMAN T., ERCAN R.

Turkish Studies, vol.15, no.7, pp.3151-3166, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Lise Öğrencilerinin Yurtseverlik Tutumları

BOZBEK M., ERCAN R.

Turkish Studies, vol.15, pp.2209-2228, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

” LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN MEMNUNİYETİ VE SOSYOLOJİK ANALİZİ”

ERCAN R.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, vol.12, no.2, pp.141-154, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Human Rights Attitude Scale A Validity and Reliability Study

ERCAN R. , DEMİR S. B. , YAMAN T.

Journal of Education and Training Studies, vol.3, no.6, pp.220-2311, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Ailede Değişimin Sonuçlarının Çocuk Sağlığına Etkisi

ERCAN R.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, no.36, pp.299-308, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ERCAN R.

Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

ULUĞ NUTKU NUN İNSAN FELSEFESİ BAĞLAMINDA EĞİTİM OLGUSUNA BAKIŞI

ERCAN R.

FELSEFELOGOS, vol.19, no.57, pp.49-58, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Türkçe felsefenin gezgin filozofu Uluğ NUTKU

ERCAN R.

FELSEFELOGOS, vol.19, no.57, pp.125-141, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Öğretmenlerde Çocuk Sevgisi

ERCAN R.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.8, pp.435-444, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Anne Babaların Günümüzde Sahip Olduğu Çocuk İmgeleri

ERCAN R.

The Journal of Academie Social Science Studies, vol.30, no.1, pp.377-396, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Gündelik Yaşamda İşlevsel Olarak Kullanılan Türk Atasözlerinde Çocuk İmgeleri

ERCAN R.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.27, pp.15-31, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

İçtimaiyat Mecmuası

ERCAN R.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal bilimler Dergisi,, vol.2, no.38, pp.53-70, 2014 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Yeni Çocukluk Paradigması

ERCAN R.

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks,, vol.3, no.2, pp.85-98, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2002

2002

Sezgin Kızılçelik Küreselleşme ve Sosyal Bilimler Kitabı Üzerine

ERCAN R.

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.2, no.6, pp.121-130, 2002 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Türkiye de Ulusal Kültür Tartışmaları Bağlamında Çağdaş Uygarlık Sorunu

ERCAN R.

C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, pp.113-132, 2001 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Tarihsel Açıdan Türk Eğitim Sisteminde İdeoloji Sorunu

ERCAN R.

Eğitim Araştırmaları,, vol.1, no.2, pp.41-44, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Cumhuriyet Üniversitesinde Yaşayan Suriyeli Öğrencilerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

ERCAN R.

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 May 2017

2014

2014

Patriotism on Young People in Turkey

ERCAN H. , ERCAN R.

14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2014

2013

2013

Uluğ Nutku nun İnsan Felsefesi Bağlamında Eğitim Olgusuna Bakışı

ERCAN R.

I. Ulusal Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2013

2011

2011

1980 Sonrası Düşünce Dergiciliği

ERCAN R.

Türk Yurdu Dergisinin 100. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Türkiye’de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 November 2011

2003

2003

Çocukluğun İnşasına Gerekçe Oluşturan Sorunlar ve Yaklaşımlar

ERCAN R.

IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 2 - 05 October 2003

Books & Book Chapters

2020

2020

Uluğ Nutku'nun Felsefesinde Eğitim Olgusu

Ercan R.

in: Gezgin Filozof Uluğ Nutku, Mustafa Günay, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.311-334, 2020

2020

2020

Eğitimin Felsefi Temelleri

ERCAN R.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Nevin Saylan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.39-75, 2020

2020

2020

Uluğ Nutku’nun Felsefesinde Eğitim Olgusu

ERCAN R.

in: Gezgin Filozof Uluğ Nutku, Mustafa Günay, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.311-334, 2020

2018

2018

Eğitime Kuramsal Yaklaşımlar

Ercan R.

in: Eğitim Sosyolojisi, Prof.Dr. Nazmi Avcı-Prof.Dr. Yaşar Erjem, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.137-172, 2018

2014

2014

Araştırma Etiği

ERCAN R. , ERCAN H.

in: Eğitim Araştırmaları Nitel Nicel ve Karma Yaklaşımlar, Selçuk Beşir Demir, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.97-128, 2014

2013

2013

Türkçe Felsefenin Gezgin Filozofu Uluğ Nutku

ERCAN R.

in: Türkiye de Karşıt Muhafazakarlık Biçimleri Sosyoloji Yıllığı 23, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan-H. Bayram Kaçmazoğlu, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.123-140, 2013

2010

2010

Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Demokrasi Eğitimi

Ercan R.

in: hayat Bilgisi Öğretimi, Nurdan Baydal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.165-191, 2010

2010

2010

Sosyolojinin Temel Kavramları

Ercan R.

in: Sosyoloji, Feridun MerterMustafa Talas, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.63-96, 2010

2008

2008

Farklılaşma ve Tabakalaşma

ERCAN R. , KAYA G.

in: Modern Sosyoloji Kuramları, Prof. Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU, Editor, Gündoğan, İstanbul, pp.435-505, 2008

2007

2007

Eğitimin Felsefi Temelleri

Ercan R.

in: Eğitim Bilimlerine Giriş, Prof. Dr. Nevin Saylan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.39-85, 2007

2004

2004

İşportacılık: Günümüz Kentlerinde Cankurtaran Meslek Olabilir Mi?

Ercan R.

in: Türkiye'de Çalışma Hayatından Kesitler, Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:94, Sivas, pp.93-112, 2004

Scientific Refereeing

March 2021

March 2021

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

Institut für die Welt der Türken

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

Institut für die Welt der Türken

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

Institut für die Welt der Türken

Other Indexed Journal

February 2020

February 2020

Journal of Turkish Studies

Other Indexed JournalJury Memberships

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

November-2020

November 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

October-2020

October 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

August-2020

August 2020

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2020

May 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2020

May 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

September-2017

September 2017

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi