Assoc. Prof.RECEP ERCAN


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

45

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Letters, Department Of Sogıology, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Türkiye'de sosyolojinin gelişiminde dergilerin rolü ve önemi: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1998

1998

Postgraduate

Oktay Ekşi ve gündemi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Foreign Languages

A2 Elementary

A2 Elementary

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1998 - 2007

1998 - 2007

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2013 - 2016

2013 - 2016

Assistant Director of the Institute

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2008 - 2013

2008 - 2013

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2007 - 2012

2007 - 2012

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik Boyutu

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik Boyutları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hukuk

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye'de Siyasal Düşünce Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye'de Siyasi Düşünce Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik Boyutları

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Hakları

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Siyaset Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Demokrasi ve İnsan Hakları

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Hakları ve Demokrasi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Meslek Etiği

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Projesi - II

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değerler Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Projesi - I

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Tabakalaşma

Undergraduate

Undergraduate

Sosyoloji

Postgraduate

Postgraduate

İnsan Hakları ve Felsefe Eğitimi

Postgraduate

Postgraduate

Toplumsal Yapı Analizleri

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi/Tezi

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi II

Undergraduate

Undergraduate

Vatandaşlık Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Vatandaşlık Eğitimi Semineri

Undergraduate

Undergraduate

Vatandaşlık Bilgisi - I

Undergraduate

Undergraduate

Siyasal Düşünce Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araşt.Yönt.

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Hakları ve Demokrasi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Vatandaşlık Bilgisi - II

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe

Undergraduate

Undergraduate

Çocukta Oyun Gelişimi

Undergraduate

Undergraduate

Sanat ve Estetik

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri - I

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlere Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Felsefeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Spor Sosyolojisi

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Yüksel Aksu Sinemasında Eğitsel Temalar

Ercan R.

Acedemic Social Resources Journal, vol.7, no.36, pp.484-496, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

GÖÇ VE GÖÇMEN DAVRANIŞLARINDA GÖZLEMLENEN SOSYAL PSİKOLOJİK BOYUTLAR

Uyar G., Ercan R.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.7, no.45, pp.2071-2085, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

1950-1960 DÖNEMİ ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA YURTTAŞLIK EĞİTİMİ

Arslan S., Ercan R.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.7, no.44, pp.1620-1642, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİNDE DEVLET MERKEZLİ YAKLAŞIM VE METİN HEPER

ERCAN R.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, vol.13, no.2, pp.191-214, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME EĞİTİMİ KURSU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Çolak İ., Ercan R.

International Journal of Social, Humanities And Administrative Sciences, vol.7, no.40, pp.991-1004, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Ortaokul Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumları

YAMAN T., ERCAN R.

Turkish Studies, vol.15, no.7, pp.3151-3166, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Lise Öğrencilerinin Yurtseverlik Tutumları

BOZBEK M., ERCAN R.

Turkish Studies, vol.15, pp.2209-2228, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

” LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN MEMNUNİYETİ VE SOSYOLOJİK ANALİZİ”

ERCAN R.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, vol.12, no.2, pp.141-154, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Human Rights Attitude Scale A Validity and Reliability Study

Ercan R., Yaman T., Demir S. B.

Journal of Education and Training Studies, vol.3, no.6, pp.220-231, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Ailede Değişimin Sonuçlarının Çocuk Sağlığına Etkisi

ERCAN R.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, no.36, pp.299-308, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ERCAN R.

Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

ULUĞ NUTKU NUN İNSAN FELSEFESİ BAĞLAMINDA EĞİTİM OLGUSUNA BAKIŞI

ERCAN R.

FELSEFELOGOS, vol.19, no.57, pp.49-58, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Türkçe felsefenin gezgin filozofu Uluğ NUTKU

ERCAN R.

FELSEFELOGOS, vol.19, no.57, pp.125-141, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Öğretmenlerde Çocuk Sevgisi

ERCAN R.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.8, pp.435-444, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Gündelik Yaşamda İşlevsel Olarak Kullanılan Türk Atasözlerinde Çocuk İmgeleri

ERCAN R.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.27, pp.15-31, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2014

2014

Anne Babaların Günümüzde Sahip Olduğu Çocuk İmgeleri

ERCAN R.

The Journal of Academie Social Science Studies, vol.30, no.1, pp.377-396, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

İçtimaiyat Mecmuası

ERCAN R.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal bilimler Dergisi,, vol.2, no.38, pp.53-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Yeni Çocukluk Paradigması

ERCAN R.

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks,, vol.3, no.2, pp.85-98, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Sezgin Kızılçelik Küreselleşme ve Sosyal Bilimler Kitabı Üzerine

ERCAN R.

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.2, no.6, pp.121-130, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Türkiye de Ulusal Kültür Tartışmaları Bağlamında Çağdaş Uygarlık Sorunu

ERCAN R.

C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, pp.113-132, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Tarihsel Açıdan Türk Eğitim Sisteminde İdeoloji Sorunu

ERCAN R.

Eğitim Araştırmaları,, vol.1, no.2, pp.41-44, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

TÜRKÇE ÇOCUK KİTAPLARINDA TANIMLANAN ÇOCUK İMGELERİ

Ercan R.

VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Comrat, Moldova, 13 May 2022, pp.1491-1518 Creative Commons License

2021

2021

TOPLUMSAL VE COĞRAFİ İMGELER AÇISINDAN YÜKSEL AKSU SİNEMASI:(Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy’e Karşı, İftarlık Gazoz)

Çolak İ., ERCAN R.

III. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 17 October 2021, vol.1, pp.143-175

2021

2021

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi

Ercan R., Çolak İ.

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Sivas, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.337-338

2021

2021

Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim ve Öğrenme Yoksulluğu

Ercan R., Albayrak A. M.

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.1179-1196

2017

2017

Cumhuriyet Üniversitesinde Yaşayan Suriyeli Öğrencilerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri

ERCAN R.

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 May 2017

2014

2014

Patriotism on Young People in Turkey

ERCAN H., ERCAN R.

14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2014 Sustainable Development

2013

2013

Uluğ Nutku nun İnsan Felsefesi Bağlamında Eğitim Olgusuna Bakışı

ERCAN R.

I. Ulusal Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2013

2011

2011

1980 Sonrası Düşünce Dergiciliği

ERCAN R.

Türk Yurdu Dergisinin 100. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Türkiye’de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 November 2011

2003

2003

Çocukluğun İnşasına Gerekçe Oluşturan Sorunlar ve Yaklaşımlar

ERCAN R.

IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 2 - 05 October 2003

Books & Book Chapters

2022

2022

Kitle İletişim Araştırmalarında Kuramlar

ERCAN R.

in: Felsefe ve İletişim, Alkayış Ahmet, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.39-70, 2022

2022

2022

Düşünce ve Bilgi Üretim Merkezi Olarak Türkiye'de Fikir Dergiciliği

ERCAN R.

in: Prof. Dr. Necati Demir'e Anı Kitabı, Osman Kubilay GÜL, Editor, İksad, Ankara, pp.167-183, 2022

2020

2020

Uluğ Nutku’nun Felsefesinde Eğitim Olgusu

Ercan R.

in: Gezgin Filozof Uluğ Nutku, Mustafa Günay, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.311-334, 2020

2018

2018

Eğitime Kuramsal Yaklaşımlar

Ercan R.

in: Eğitim Sosyolojisi, Prof. Dr. Nazmi Avcı,Prof. Dr. Yaşar Erjem, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.137-174, 2018

2015

2015

Eğitimin Felsefi Temelleri

Ercan R.

in: Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Nevin Saylan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.39-75, 2015

2014

2014

Araştırma Etiği

Ercan R., Ercan H.

in: Eğitim Araştırmaları Nitel Nicel ve Karma Yaklaşımlar, Selçuk Beşir Demir, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.97-128, 2014

2013

2013

Türkçe Felsefenin Gezgin Filozofu Uluğ Nutku

ERCAN R.

in: Türkiye de Karşıt Muhafazakarlık Biçimleri Sosyoloji Yıllığı 23, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan-H. Bayram Kaçmazoğlu, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.123-140, 2013

2010

2010

Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Demokrasi Eğitimi

Ercan R.

in: hayat Bilgisi Öğretimi, Nurdan Baydal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.165-191, 2010

2010

2010

Sosyolojinin Temel Kavramları

Ercan R.

in: Sosyoloji, Feridun MerterMustafa Talas, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.63-96, 2010

2008

2008

Farklılaşma ve Tabakalaşma

ERCAN R., KAYA G.

in: Modern Sosyoloji Kuramları, Prof. Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU, Editor, Gündoğan, İstanbul, pp.435-505, 2008

2007

2007

Eğitimin Felsefi Temelleri

Ercan R.

in: Eğitim Bilimlerine Giriş, Prof. Dr. Nevin Saylan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.39-85, 2007

2004

2004

İşportacılık: Günümüz Kentlerinde Cankurtaran Meslek Olabilir Mi?

Ercan R.

in: Türkiye'de Çalışma Hayatından Kesitler, Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:94, Sivas, pp.93-112, 2004

Scientific Refereeing

June 2022

June 2022

Afyon Kocatepe Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

March 2021

March 2021

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

Institut für die Welt der Türken

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

Institut für die Welt der Türken

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

Institut für die Welt der Türken

Other Indexed Journal

February 2020

February 2020

Journal of Turkish Studies

Other Indexed JournalJury Memberships

May-2022

May 2022

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

January-2022

January 2022

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

December-2021

December 2021

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

November-2020

November 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

October-2020

October 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

August-2020

August 2020

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2020

May 2020

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

May-2020

May 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

December-2019

December 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

July-2019

July 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

September-2017

September 2017

Doctorate

Doctorate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi