Doç.Dr.

RECEP ERCAN


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd

Eğitim Bilgileri

2001 - 2007

2001 - 2007

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

1996 - 1998

1996 - 1998

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Türkiye'de sosyolojinin gelişiminde dergilerin rolü ve önemi: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1998

1998

Yüksek Lisans

Oktay Ekşi ve gündemi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yabancı Diller

A2 Temel

A2 Temel

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1998 - 2007

1998 - 2007

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Enstitü Müdür Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2008 - 2013

2008 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2007 - 2012

2007 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye de Siyasal Düşünce Tarihi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Eğitim Felsefesi

Lisans

Lisans

Temel Hukuk

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Eğitim Felsefesi

Lisans

Lisans

Sosyal Psikoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik Boyutları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Çocuk Hakları

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Siyaset Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Demokrasi ve İnsan Hakları

Lisans

Lisans

İnsan Hakları ve Demokrasi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Meslek Etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi - II

Lisans

Lisans

Karakter ve Değerler Eğitimi

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi - I

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Lisans

Lisans

Sosyal Tabakalaşma

Lisans

Lisans

Sosyoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Hakları ve Felsefe Eğitimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Toplumsal Yapı Analizleri

Lisans

Lisans

Sağlık Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Sosyolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi II

Lisans

Lisans

Vatandaşlık Bilgisi

Lisans

Lisans

Vatandaşlık Eğitimi Semineri

Lisans

Lisans

Vatandaşlık Bilgisi - I

Lisans

Lisans

Siyasal Düşünce Tarihi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Araşt.Yönt.

Lisans

Lisans

İnsan Hakları ve Demokrasi

Lisans

Lisans

Türk Eğitim Tarihi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Vatandaşlık Bilgisi - II

Lisans

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Lisans

Lisans

Felsefe

Lisans

Lisans

Çocukta Oyun Gelişimi

Lisans

Lisans

Sanat ve Estetik

Lisans

Lisans

Sosyolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri - I

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlere Giriş

Lisans

Lisans

Felsefeye Giriş

Lisans

Lisans

Spor Sosyolojisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Ortaokul Öğrencilerinin İnsan Haklarına Yönelik Tutumları

YAMAN T., ERCAN R.

Turkish Studies, cilt.15, sa.7, ss.3151-3166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Lise Öğrencilerinin Yurtseverlik Tutumları

BOZBEK M., ERCAN R.

Turkish Studies, cilt.15, ss.2209-2228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

” LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN MEMNUNİYETİ VE SOSYOLOJİK ANALİZİ”

ERCAN R.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.12, sa.2, ss.141-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Human Rights Attitude Scale A Validity and Reliability Study

ERCAN R. , DEMİR S. B. , YAMAN T.

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, sa.6, ss.220-2311, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ailede Değişimin Sonuçlarının Çocuk Sağlığına Etkisi

ERCAN R.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, sa.36, ss.299-308, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ERCAN R.

Turkish StudiesInternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

ULUĞ NUTKU NUN İNSAN FELSEFESİ BAĞLAMINDA EĞİTİM OLGUSUNA BAKIŞI

ERCAN R.

FELSEFELOGOS, cilt.19, sa.57, ss.49-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkçe felsefenin gezgin filozofu Uluğ NUTKU

ERCAN R.

FELSEFELOGOS, cilt.19, sa.57, ss.125-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Öğretmenlerde Çocuk Sevgisi

ERCAN R.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, sa.8, ss.435-444, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Anne Babaların Günümüzde Sahip Olduğu Çocuk İmgeleri

ERCAN R.

The Journal of Academie Social Science Studies, cilt.30, sa.1, ss.377-396, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Gündelik Yaşamda İşlevsel Olarak Kullanılan Türk Atasözlerinde Çocuk İmgeleri

ERCAN R.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.27, ss.15-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İçtimaiyat Mecmuası

ERCAN R.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal bilimler Dergisi,, cilt.2, sa.38, ss.53-70, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Yeni Çocukluk Paradigması

ERCAN R.

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks,, cilt.3, sa.2, ss.85-98, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Sezgin Kızılçelik Küreselleşme ve Sosyal Bilimler Kitabı Üzerine

ERCAN R.

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, cilt.2, sa.6, ss.121-130, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Türkiye de Ulusal Kültür Tartışmaları Bağlamında Çağdaş Uygarlık Sorunu

ERCAN R.

C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.113-132, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Tarihsel Açıdan Türk Eğitim Sisteminde İdeoloji Sorunu

ERCAN R.

Eğitim Araştırmaları,, cilt.1, sa.2, ss.41-44, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Patriotism on Young People in Turkey

ERCAN H. , ERCAN R.

14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2014

2013

2013

Uluğ Nutku nun İnsan Felsefesi Bağlamında Eğitim Olgusuna Bakışı

ERCAN R.

I. Ulusal Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2013

2011

2011

1980 Sonrası Düşünce Dergiciliği

ERCAN R.

Türk Yurdu Dergisinin 100. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Türkiye’de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 Kasım 2011

2003

2003

Çocukluğun İnşasına Gerekçe Oluşturan Sorunlar ve Yaklaşımlar

ERCAN R.

IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Uluğ Nutku'nun Felsefesinde Eğitim Olgusu

Ercan R.

Gezgin Filozof Uluğ Nutku, Mustafa Günay, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.311-334, 2020

2018

2018

Eğitime Kuramsal Yaklaşımlar

Ercan R.

Eğitim Sosyolojisi, Prof.Dr. Nazmi Avcı-Prof.Dr. Yaşar Erjem, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.137-172, 2018

2013

2013

Türkçe Felsefenin Gezgin Filozofu Uluğ Nutku

ERCAN R.

Türkiye de Karşıt Muhafazakarlık Biçimleri Sosyoloji Yıllığı 23, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan-H. Bayram Kaçmazoğlu, Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.123-140, 2013

2010

2010

Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Demokrasi Eğitimi

Ercan R.

hayat Bilgisi Öğretimi, Nurdan Baydal, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.165-191, 2010

2010

2010

Sosyolojinin Temel Kavramları

Ercan R.

Sosyoloji, Feridun MerterMustafa Talas, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.63-96, 2010

2008

2008

Farklılaşma ve Tabakalaşma

ERCAN R. , KAYA G.

Modern Sosyoloji Kuramları, Prof. Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU, Editör, Gündoğan, İstanbul, ss.435-505, 2008

2007

2007

Eğitimin Felsefi Temelleri

Ercan R.

Eğitim Bilimlerine Giriş, Prof. Dr. Nevin Saylan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.39-85, 2007

2004

2004

İşportacılık: Günümüz Kentlerinde Cankurtaran Meslek Olabilir Mi?

Ercan R.

Türkiye'de Çalışma Hayatından Kesitler, Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:94, Sivas, ss.93-112, 2004

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Institut für die Welt der Türken

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Journal of Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan DergiJüri Üyelikleri

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Mayıs-2020

Mayıs 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Mayıs-2020

Mayıs 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi