Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

İhramcızade Mevlidi

Sivas Belediyesi, Sivas, 2020

Sivas Kongresi Delegeleri

Sivas Valiliği, Sivas, 2019

Sivas Sözlüğü

Sivas Valiliği, Sivas, 2019

İlm i Sarf ı Türkî

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2018

Mu înü l Mürîd

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2018

Yapmak Fiilinin Tarihî Gelişimi ve Medya Marifetiyle Önlenemeyen Yükselişi

2017 TÜRK DİLİ YILI ARMAĞAN KİTABI, Çakıcı, Bilal (haz.). II. Gözaydın, Nevzat (haz.). III. Zülfikar, Hamza (haz.), Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.95-124, 2018

Abdüimecid Sivasi Divançe

Sivas Belediyesi, Sivas, 2017

Şemseddin Sivasî Divan

Sivas Belediyesi, Sivas, 2017

Mustafa Takî Efendi nin Makaleleri

Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, 2016

Sivas Kongresi Tutanakları

Sivas Valiliği, Sivas, 2015

Sivas Kongresi Belgeleri

Sivas Valiliği, Sivas, 2015

Şemseddin Sivasi Mevlid

Sivas Belediyesi, Sivas, 2015

Abdulmecid Sivasi Divançe

Sivas Belediyesi, Sivas, 2015

Semseddin Sivasi Divan

Sivas Belediyesi, Sivas, 2015

Şemseddin Sivasî Sivas'a ve Sivaslılara Duaları

Şemseddin Sivasî Hayatı Duaları Şiirleri, Murat Kıral, Editör, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, ss.47-75, 2015

Sivas Kongresi Tutanakları ve Belgeleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2014

Sivas Şehri

Tarih Kurumu, Sivas, 2014

4 Eylül Sivas Kongresi

Buruciye Yayınları, Sivas, 2013

Resimli Türkçe Kamus

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2011

Üss i Lisan ı Türkî

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2006

Lehce i Osmânî

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2000

Hârezmli Hâfız ın Divanı

Türk Dil Kurumu, Ankara, 1998

Ali Şir Nevai Mecalisü n Nefais

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1995

Harezmli Hafız ın Divanı nden Seçmeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1994

Kitâb Fi’l-Fıkh Şekil Bilgisi Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1993

Divançe i Es ad Paşa

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1992

Divançe i Süleyman Nazif

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1992

XX Yüzyılın Başlarında Yaşayan Azerbaycan Yazarlarının Biyografileri

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1992

Abdülkadir Gulami Divanı

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1992

Dîvân ı Halim Giray

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1992

Edebî Sanatlar Bedî

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1991

Gülbün i Hanan

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1990

Tuhfetü l Uşşâk

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1990

Kitab ı Mukaddime i Ebu l Leysi s Semerkandi

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1989